ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΕΣΚΟΥ

Scarred hearts

Scarred hearts

Σύνοψη: Καλοκαίρι, 1937: Ο νεαρός συγγραφέας Εμανουέλ βρίσκεται για θεραπεία στις ακτές της Μαύρης...
4 χρόνια

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ