Δημοτικός Κινηματογράφος Σινε Γέρακας

Μιλτιάδου & Γαργηττού,δίπλα στο κολυμβητήριο
Τηλ.: 210 6612717